CÔNG BỐ TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ ĐÌNH CHỈ CÁC CƠ SỞ VI PHẠM VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 06 cơ sở và đình chỉ hoạt động đối với 01 cơ sở do vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

  1. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình: Xưởng sản xuất nội thất và cửa gỗ ghép thanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái, có trụ sở tại số 127, phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, kể từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/10/2022 đến 08 giờ 00 phút ngày 27/11/2022. Với nội dung vi phạm đã đưa hạng mục công trình (Xưởng sản xuất nội thất và cửa gỗ ghép thanh) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
  2. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình (nhà kho chứa hàng hóa) thuộc Công ty TNHH hương gia vị Sơn Hà – Chi nhánh tại Yên Bái, có trụ sở chính tại thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, kể từ 7 giờ 00 phút, ngày 08/11/2022 đến 07 giờ 00 phút ngày 07/12/2022. Do vi phạm khi đưa hạng mục công trình (nhà kho chứa hàng hóa) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
  3. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình (nhà kho chứa hàng hóa) thuộc Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH OLAM Việt Nam, trụ sở chính tại thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, kể từ 13 giờ 30 phút, ngày 15/11/2022 đến 13 giờ 30 phút ngày 14/12/2022. Do Công ty đã vi phạm khi đưa hạng mục công trình (nhà kho chứa hàng hóa) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
  4. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình (nhà xưởng số 02, nhà xưởng số 03, nhà xưởng số 04) thuộc Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái, tại thôn Đình Lâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, kể từ 17 giờ 00 phút, ngày 08/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/12/2022. Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái đã đưa hạng mục công trình (nhà xưởng số 02, nhà xưởng số 03, nhà xưởng số 04) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
  5. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình (nhà xưởng sản xuất) thuộc Công ty TNHH ngành gỗ New World Việt Nam No.1, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Phía Nam, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, kể từ 15 giờ 00 phút, ngày 09/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/12/2022. Công ty TNHH ngành gỗ New World Việt Nam No.1 đã vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy khi đưa hạng mục công trình (nhà xưởng sản xuất) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
  6. Tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình (nhà điều hành Club House và nhà sửa chữa, bảo dưỡng xe điện) thuộc Công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Yên Bái, có trụ sở chính tại thôn Đức Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, kể từ 13 giờ 00 phút, ngày 04/11/2022 đến 13 giờ 00 phút ngày 03/12/2022. Công ty Cổ phần sân gôn Ngôi Sao Yên Bái đã có vi phạm khi đưa hạng mục công trình (nhà điều hành Club House) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và đưa hạng mục công trình (nhà sửa chữa, bảo dưỡng xe điện) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động đối với hạng mục công trình: Xưởng sản xuất nội thất và cửa gỗ ghép thanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái, có trụ sở chính tại số 127, phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, do không khắc phục được nội dung vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Theo PCCC

 


Bài viết mới nhất: