Bộ Công an công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 02 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), gồm:

– Quyết định số 4927/QĐ-BCA-V03 về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua BCCI (185 TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ BCCI và 229 TTHC thực hiện trả kết quả qua dịch vụ BCCI​).

– Quyết định số 4928/QĐ-BCA-V03 về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI (78 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI).

Công an tỉnh Yên Bái trân trọng đăng tải 2 quyết định trên để Nhân dân nắm được.

QD cong bo danh muc TTHC thuoc tham quyen cua BCA qua buu chinh cong ich

 


Bài viết mới nhất: