Bộ Công an công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 25/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, gồm:
1. Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương, do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện).
2. Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương, do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện).
3. Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện).
4. Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện).
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2022.


Bài viết mới nhất: