Công an tỉnh Yên Bái công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung

Ngày 10/5/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó Công an tỉnh có 07 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (cấp xã); 54 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh: 42, cấp huyện: 11, cấp xã: 01).

 


Bài viết mới nhất: