Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Yên Bái

            Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đã được Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an thẩm định, đánh giá độc lập.

          Ngày 22/8/2022, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-CAT-TM về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Yên Bái đối với 157 quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ; chính sách; khiếu nại, tố cáo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý cư trú.

Đ/c Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

    Ngày 30/8/2022, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Yên Bái để triển khai áp dụng, thực hiện theo quy  định. Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết các TTHC của Công an tỉnh nhằm công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân. Qua đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính theo yêu cầu công tác cải cách hành chính.

 

                                                                                                                                                            Phòng Tham mưu Công an tỉnh


Bài viết mới nhất: