Hướng dẫn công dân đăng nhập sử dụng dịch vụ công quốc gia đăng ký cấp hộ chiếu

Thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”,  Quyết định số 10695/QĐ- BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; từ ngày 01/6/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái triển khai dịch vụ công “Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước” mức độ 4. Đây là dịch vụ công phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ công của Bộ công an; đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến; nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Trình tự cụ thể, tiến hành theo các bước như sau:

Công an tỉnh Yên Bái


Bài viết mới nhất: