Tập huấn thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an

          PTV: Ngày 29/8, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an; Quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu, CBCS Công an các đơn vị, địa phương đã được quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác thực hiện Đề án 06 và các văn bản của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam mức độ 4. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu, trao đổi và hướng dẫn quy trình các bước đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Các quy trình tiếp nhận, đóng gói hồ sơ hộ chiếu từ Cổng dịch vụ công Quốc gia, phát hành biên lai điện tử…

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu, CBCS Công an các đơn vị, địa phương đã được quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; Quán triệt Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu, CBCS Công an các đơn vị, địa phương nắm vững nội dung và quy trình thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Chủ động bố trí điểm, máy tính có kết nối Internet và cán bộ hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nơi tiếp công dân của Công an cấp huyện và Công an cấp xã. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

Thực hiện: Thiên Bình


Bài viết mới nhất: