Ngày 16/8/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 9/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.
Xem thêm

Ngày 16/8/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 9/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.


Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 8/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.
Xem thêm

Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 8/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.


Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 8/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.
Xem thêm

Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch công tác tháng 8/2021, trong đó triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.


Phòng CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm TTATGT trên tuyến đường bộ thuộc tuyến, địa bàn TTKS của Phòng Cánh sát giao thông từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021
Xem thêm

Phòng CSGT tiếp tục xử lý có hiệu quả các vi phạm TTATGT trên tuyến đường bộ thuộc tuyến, địa bàn TTKS của Phòng Cánh sát giao thông từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021


Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh với 158 camera được lắp đặt tại 58 điểm, trong đó có 8 điểm giám sát giao thông sẽ giúp các lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin hiệu quả để tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông và xử lý các vi phạm giao thông.
Xem thêm

Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh với 158 camera được lắp đặt tại 58 điểm, trong đó có 8 điểm giám sát giao thông sẽ giúp các lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin hiệu quả để tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông và xử lý các vi phạm giao thông.