Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma ...
Xem thêm

Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.


Để giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của  Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội  trong năm 2023, Cổng Thông tin điện tử Công… Continue reading Bộ câu hỏi và nội dung trả lời liên quan đến Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân


Để giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội  trong năm 2023, Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh đăng tải bảng tổng hợp câu hỏi của các cơ… Continue reading Bộ câu hỏi và nội dung trả lời liên quan đến các Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo trình Quốc hội trong năm 2023


Bộ Công an vừa có thông báo đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
Xem thêm

Bộ Công an vừa có thông báo đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID


Để kịp thời tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số… Continue reading Công bố số điện thoại của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái


          Mô hình “Bộ phận một cửa” tại Công an xã được thành lập nhằm góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước đối với các tổ chức xã hội và nhân dân; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian… Continue reading Hiệu quả từ mô hình “Bộ phận một cửa” tại Công an xã


Bộ Công an đã được Chính phủ giao cho chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5 các dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Căn ...
Xem thêm

Bộ Công an đã được Chính phủ giao cho chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5 các dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Căn cước công dân (sửa đổi).


Ngày 23/02/2022, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S tổ chức triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Yên Bái. Ứng dụng công dân… Continue reading Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S


Ngày 23/11/2022, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Bình; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân xã ...
Xem thêm

Ngày 23/11/2022, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Bình; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân xã Tân Hương.


            Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu… Continue reading Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Yên Bái