Ngày 24/9/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong đó: Ban hành mới 02 TTHC cấp… Continue reading Bộ Công an ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA, ngày 24/9/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an


Ngày 24/8/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 6786/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung ương (Cấp giấy chứng nhận đối… Continue reading Bộ Công an ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách


Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho học sinh trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” Công an các huyện, thị xã, thành phố và phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, không chỉ tăng ca, tăng giờ làm mà còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm tăng năng ...
Xem thêm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” Công an các huyện, thị xã, thành phố và phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, không chỉ tăng ca, tăng giờ làm mà còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm tăng năng suất thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân theo từng giờ, từng ngày với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ đề ra.


Đại tá Đặng Hồng Đức kiểm tra, chỉ đạo công tác cấp CCCD tại điểm hội trường UBND xã Hưng Khánh.
Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Công an tỉnh vừa đến kiểm tra công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.
Xem thêm

Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Công an tỉnh vừa đến kiểm tra công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.


Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người già yếu trên địa bàn.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ và nỗ lực hoàn thành mục tiêu đến ngày 1/7/2021 hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn, cũng như công an các huyện, thị, thành phố khác ở tỉnh Yên Bái, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Văn Chấn đang nỗ lực không kể ngày đêm, tăng thời ...
Xem thêm

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ và nỗ lực hoàn thành mục tiêu đến ngày 1/7/2021 hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn, cũng như công an các huyện, thị, thành phố khác ở tỉnh Yên Bái, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Văn Chấn đang nỗ lực không kể ngày đêm, tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc.


Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.
Từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Xem thêm

Từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.


Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân (Ảnh minh họa:Báo Kinh tế đô thị)
Theo đó, năm 2018, các bộ, ngành và cơ quan liên quan sẽ thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của các bộ, ngành và các hoạt động khác.
Xem thêm

Theo đó, năm 2018, các bộ, ngành và cơ quan liên quan sẽ thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của các bộ, ngành và các hoạt động khác.