Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Xem thêm

Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính


Thông tin chung Họ và tên Lâm Văn Hải Tên khác   Giới tính Nam Năm sinh 1959 Nơi sinh       Hộ khẩu thường trú ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh     Nơi đăng ký tạm trú ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây… Continue reading Truy nã đối tượng Lâm Văn Hải


Thông tin chung Họ và tên Thái Văn Tự Tên khác   Giới tính Nam Năm sinh 1979 Nơi sinh       Hộ khẩu thường trú Xóm Quang Long, xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An     Nơi đăng ký tạm trú Xóm Quang Long, xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An  … Continue reading Truy nã đối tượng Thái Văn Tự


Thông tin chung Họ và tên Phạm Minh Điệp Tên khác   Giới tính Nam Năm sinh 1966 Nơi sinh Nam Định     Hộ khẩu thường trú Tổ 3, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên     Nơi đăng ký tạm trú Tổ 3, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên    … Continue reading Truy nã đối tượng Phạm Minh Điệp