Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh)

Mức độ thủ tục Mức độ 4
Lĩnh vực thủ tục Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Quyết định

Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08 của Bộ Công an.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Cách thức thực hiện

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc.

Phí

không

Lệ phí

Không

Thành phần hồ sơ
  • Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ …;
  • Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.
Số lượng bộ hồ sơ 01 (một) bộ.
Yêu cầu - điều kiện

Chỉ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

 

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định 109/2009/NĐ-CP Số: 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
  • Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT ngày 08/3/2012 quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Liên kết nộp hồ sơ trực tuyến Nộp hồ sơ