BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SỸ QUAN ĐỐI TƯỢNG 3 TRONG CAND NĂM 2022

 Ngày 15/7, Cục đào tạo, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sỹ quan đối tượng 3 trong CAND năm 2022.

Trong thời gian 8 ngày, 84 học viên là lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh đã được học tập nghiên cứu 10 nội dung chuyên đề; một số sự kiện quốc phòng an ninh trong nước và trên thế giới…Qua việc kiểm tra kiến thức các chuyên đề đã được học tập bằng hình thức viết thu hoạch, 100% các học viên đều đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong CAND năm 2022. Trong đó có 55% học viên đạt loại giỏi, 45% học viên đạt loại khá.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Đại tá Phan Văn Mỹ – Phó cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng, trên cơ sở các nội dung đã được học tập, các học viên khi trở về đơn vị công tác sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, liên hệ chặt chẽ với trách nhiệm của mình để tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài./.

Thực hiện: ĐỖ HUY


Bài viết mới nhất: