CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY – CÔNG AN TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2023

Ngày 07/01/2023, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch tổng kết công tác Công an năm 2023. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Công an tỉnh đã tham mưu hoàn thành đầy đủ các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm đề ra; tham mưu tổ chức nghiên cứu, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đồng thời ban hành hệ thống, đồng bộ các văn bản để thực hiện thống nhất trong lực lượng Công an toàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giáp sát, kỷ luật đảng, từ đó chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tinh thần, trách nhiệm cảu cán bộ, chiến sỹ trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên, trong đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng thời yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy cần chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các sự việc mới phát sinh; tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và quá trình thực hiện để việc giám sát phát huy vai trò, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới./.


Bài viết mới nhất: