CÔNG AN TỈNH: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CUNG CẤP “LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày 9/3, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tọa đàm cung cấp “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự buổi tọa đàm có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải và Sở Tư pháp.

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc tọa đàm

Hiện trên cả nước có trên 89 nghìn bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Còn tại tỉnh Yên Bái hiện có 1.377 bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách được bố trí tại 13 phường, 160 xã, thị trấn. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên trước tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp, các vụ việc xảy ra phần lớn ở địa bàn cơ sở. Vì vậy, tình hình an ninh, trật tự hiện nay đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại tọa đàm
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại tọa đàm

Trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không ngừng được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng. Tại tỉnh Yên Bái mạng lưới giao thông đường bộ hiện có tổng chiều dài 9.300 km, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong bối cảnh đổi mới, các tuyến đường giao thông đã trở thành những địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Các vụ tai nạn giao thông đường bộ đều giảm song chưa bền vững, vì vậy việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là 1 nhiệm vụ cấp bách xuất phát từ thực tiễn…

Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham gia ý kiến tham luận làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn về việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật ở cơ sở và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khẳng định việc xây dựng 2 dự án luật này là phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay và những năm tới. Khẳng định việc ban hành luật sẽ tạo hành lang pháp lý để huy động, phát huy hiệu quả cao nhất của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay. Trong đó tập trung vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, 1 số bấp cập khó khăn trong việc phát huy việc quả cao nhất của các lực lượng này. Luật giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định đầy đủ, cụ thể về các chế định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ, nhất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật…Do đó, xây dựng ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại, ổn định lâu dài.

Qua tổng hợp ý kiến góp ý tại buổi tọa đàm, cho thấy sự đồng thuận về sự cần thiết xây dựng, ban hành 2 dự án luật này, Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp gửi Bộ công an báo báo Chính phủ để trình Quốc hội và sớm được thông qua trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Cảnh Toàn, Giang Lương


Bài viết mới nhất: