Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, ra mắt mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch” tại Báo Yên Bái

          Chiều ngày 18/4, Báo Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và ra mắt mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”. Dự Hội nghị có lãnh đạo Báo Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và cán bộ, viên chức, người lao động Báo Yên Bái.

Quang cảnh hội nghị

          Trong thời gian qua, Báo Yên Bái đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác, đấu tranh đối với các loại tội phạm, ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương nơi cư trú và nơi làm việc, không mắc tệ nạn xã hội.

          Phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Báo Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan nhận thức đúng, tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương và đơn vị. 

Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 Báo Yên Bái

          Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 gồm 9 thành viên, trong đó, đồng chí Hà Ngọc Văn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Yên Bái là Trưởng Ban; ra mắt mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Báo Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước, dự báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2023 và đề nghị Báo Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phủ xanh các thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời đưa tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Đại diện Ban biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn tổ chức ký cam kết

         Tại hội nghị, đại diện Ban biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã ký cam kết thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và cam kết thực hiện mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

                                                                                                             Phòng Tham mưu Công an tỉnh Yên Bái


Bài viết mới nhất: