Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh năm 2022 và xây dựng quy hoạch lãnh đạo Công an tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031  

Ngày 24/11, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh năm 2022 và xây dựng quy hoạch lãnh đạo Công an tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và trưởng, phó Công an các huyện, thị xã và thành phố.

Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế trên tinh thần tự giác, trách nhiệm và trung thực. Trong đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân từng đồng chí trong công tác Lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để kiểm điểm, từ đó đề ra các giải pháp và phương hướng nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong tập thể Lãnh đạo Công an tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, trong năm 2022, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các Ngành, lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đảm bảo tốt tình hình An ninh trên tất cả các lĩnh vực như: tôn giáo, dân tộc, nông thôn, kinh tế, văn hóa tư tưởng, mạng Internet…Đồng thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, triển khai có hiệu quả dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng sâu, rộng với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo… góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của địa phương ngay từ địa bàn cơ sở.

Các đồng chí trong Ban giám đốc bỏ phiếu lấy ý kiến quy hoạch lãnh đạo Công an tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sau khi được nghe bản kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, hội nghị đã tiến hành thảo luận, nhận xét, đánh giá, thẳng thắn góp ý những mặt làm được và chưa làm được về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh và cá nhân từng đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí đối với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh và cá nhân từng đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Với tinh thần cầu thị các đồng chí trong Ban Giám đốc sẽ lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến đóng góp để từ đó tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại thiếu sót; tăng cường mối đoàn kết trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau khi thống nhất, đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh với tinh thần nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Tại hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu ý kiến và biểu quyết quy hoạch lãnh đạo Công an tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thực hiện: ĐỖ HUY


Bài viết mới nhất: