HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Ngày 9/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái để triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 123-NQ/TU, ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chương trình làm việc gồm các nội dung: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát; Thông qua dự kiến lịch làm việc của Đoàn giám sát và thống nhất về thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn giám sát; Báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến cuộc giám sát; Tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Yên Bái về những ý kiến phát biểu của Đoàn giám sát (nếu có); Phân công cán bộ, công chức phối hợp cùng Đoàn giám sát làm việc với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy thành phố Yên Bái.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái. An ninh trên các lĩnh vực, địa bàn và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an tòan, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố khó lường. Trước tình hình đó, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 123-NQ/TU về bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là Nghị quyết rất quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay.

Để cuộc giám sát đạt kết quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái tập trung hoàn thiện Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới; Chỉ đạo các cơ quan chức năng, giúp việc của Thành ủy thường xuyên phối hợp, trao đổi với thư ký đoàn để tham mưu, tạo điều kiện cho Đoàn trong quá trình giám sát tại Đảng bộ thành phố; chỉ đạo các bộ phận giúp việc và đảng viên phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo quy định.

Theo chương trình làm việc, Đoàn giám sát sẽ tiến hành làm việc với tập thể cấp ủy, lãnh đạo 6 cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy gồm: Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra thành phố, Đảng ủy phường Đồng Tâm, Đảng ủy phường Yên Thịnh, Đảng ủy phường Yên Ninh, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học và Đảng ủy xã Văn Phú.

Về Báo cáo tự kiểm tra của các tổ chức đảng ở cơ sở nơi Đoàn đến làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tổng hợp chung cùng Báo cáo tự kiểm tra của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về Đoàn giám sát trước 11 giờ, ngày 12/9/2022. Dự kiến, Đoàn sẽ làm việc đến hết ngày 07/10/2022.

Cảnh Toàn, Giang Lương


Bài viết mới nhất: