Hội Phụ nữ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

          Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2022, Hội Phụ nữ Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp với Chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an nhân dân” cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”.

Hội phụ nữ CÔng an tỉnh Yên Bái dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

          Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày 20 và 21/6/2022, dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các cầu đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ Hội các cấp trong toàn lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, kế hoạch toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội và hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ Công an giai đoạn 2022-2026; Chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ hội viên Phụ nữ Công an”; Chuyên đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch trên không gian mạng”; Chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ động và Tổng kết và trao giải Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”…

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra từ ngày 09 đến 11/3/2022, với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong đó nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá; 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp chung. Trước đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ ngày 14 đến 16/12/2021 cũng đã nêu thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tập trung thực hiện 03 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp.

Để đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp được triển khai đồng bộ, thống nhất, vận dụng gắn với nhiệm vụ chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi Công an đơn vị, địa phương thì việc triển khai quán triệt học tập nghị quyết, kỹ năng công tác Hội có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết; trên cơ sở quán triệt Nghị quyết, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp sẽ xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn của lực lượng, đơn vị, địa phương mình với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực, rõ ràng và lựa chọn thực hiện công trình, mô hình, phần việc sáng tạo, linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, để tiếp tục phát huy khả năng cá nhân góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động công tác Hội Phụ nữ CAND ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp./.

PX03


Bài viết mới nhất: