KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2023

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2023”, Công an tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ thuộc nhóm đối tượng 4 năm 2023.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Tham gia lớp bồi dưỡng, 295 học viên (được chia thành 3 lớp) là các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh sẽ được giảng dạy 06 chuyên đề, gồm: Tổng quan về dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số. Sau phần lý thuyết, các học viên sẽ được đi tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch.

Mỗi lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài trong 5 ngày. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ.

Thực hiện: ĐỖ HUY, THIÊN BÌNH


Bài viết mới nhất: