KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ “BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ VÀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC” TẠI TỈNH YÊN BÁI

           Trong 02 ngày, từ ngày 14 và 15/3/2023, tại tỉnh Yên Bái, Học viện An ninh nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2023.

Đại tá, GS,TS Nguyễn Trường Thọ – Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng.

Dự Lễ khai giảng về phía Công an tỉnh Yên Bái có Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh. Về phía Học viện An ninh nhân dân có Đại tá, GS,TS Nguyễn Trường Thọ – Phó Giám đốc Học viện; Đại tá, PGS,TS Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ; Trung tá, PGS,TS Lương Tuấn Anh – Phó Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ; Trung tá Trần Minh Hoạt – Phó Trưởng bộ môn.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” có 99 học viên là lãnh đạo, cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an cấp huyện. Tại Lớp bồi dưỡng các giảng viên của Học viện An ninh nhân dân đã truyền đạt những nội dung 04 chuyên đề gồm: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Công tác nghiệp vụ cơ bản trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác Công an bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng.
Các đại biểu chụ ảnh tại Lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” bổ sung những kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và cập nhật những vấn đề mới trong thực tiễn cho lãnh đạo, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới./.

Thực hiện: Giang Lương


Bài viết mới nhất: