Khen thưởng 15 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc

          PTV: Tại Lễ chào cờ đầu tháng 6, Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các phong trào thi đua khác.

Đại tá Lê Việt Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhận xét, đánh giá kết quả công tác tháng 5 năm 2023 của lực lượng Công an tỉnh.

Trong tháng 5/2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, không phát sinh các tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh… Lực lượng Công an toàn tỉnh tháng đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trận tự xã hội, giảm 06 vụ so với tháng trước, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 94,7%; Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường; Tham mưu với Tỉnh ủy đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Việt Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các phong trào thi đua khác.

Thực hiện: Giang Lương, Thiên Bình


Bài viết mới nhất: