TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

Sáng ngày 24/10, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Với tổng số 865 người chia thành 4 lớp, các học viên được Lãnh đạo Cục và các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an tập huấn các chuyên đề: Triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, UBND tỉnh Yên Bái về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương; Công tác phối hợp thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cư trú tại địa phương; Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nghiệp; vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng; Triển khai Luật lý lịch tư pháp và các Thông tư hướng dẫn có liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan đến trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành và UBND cấp xã trong việc phối hợp, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích của người bị kết án.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù cư trú tại địa bàn tỉnh; Nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ cho UBND, các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cảnh Toàn, Thiên Bình


Bài viết mới nhất: