Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình “Camera an ninh”

Chiều 17/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình “Camera an ninh” năm 2022.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị nội bộ và an ninh trật tự cơ bản ổn định và được giữ vững. Bệnh viện đã kết hợp lồng ghép phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước ở địa phương… Đồng thời, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, thông tư liên ngành, các quy chế phối hợp hoạt động giữa công an xã với Bệnh viện, quản lý tốt tài sản và trang thiết bị hiện có.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự

Với đặc thù số lượng người và phương tiện ra vào đông, để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, Bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu thời gian làm thủ tục hành chính, chờ khám, cải thiện chất lượng dịch vụ, phát động nâng cao y đức, ứng xử văn minh.

Bệnh viện đã thực hiện lắp đặt hệ thống camera ở các khoa, phòng, các điểm trọng yếu với tổng số 150 mắt camera giám sát theo dõi 24/7 có chế độ lưu và trích xuất dữ liệu khi cần thiết, theo dõi hoạt động khám, chữa bệnh; duy trì 33 chốt bảo vệ 24/7 thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện. Đồng thời thực hiện tốt hoạt động của trung đội dân quân tự vệ và đội phòng cháy chữa cháy với số lượng 80 cán bộ luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp.

Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan; lồng ghép các nội dung thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, công chức, nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, phòng chống các âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Camera an ninh”. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ra mắt mô hình “Camera an ninh” và ký cam kết tham gia thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện: Cảnh Toàn, Văn Cường


Bài viết mới nhất: