Công an tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh – Sở Giao thông Vận tải ký kết Quy chế phối hợp khai thác, sử dụng dữ liệu, hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát giao thông hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Sáng 17/02, Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về việc khai thác, sử dụng dữ liệu, hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát giao thông hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải ký kết Quy chế phối hợp

Dự Lễ ký kết có Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Ngô Quốc Trưởng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh; cùng đại diện một số phòng, ban, đơn vị liên quan của Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Quy chế phối hợp về việc khai thác, sử dụng dữ liệu, hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát giao thông hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giữa Công an tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh – Sở Giao thông Vận tải được xây dựng gồm 3 chương, 10 điều. Quy chế này quy định cụ thể việc phối hợp giữa 3 cơ quan trong việc khai thác, sử dụng hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát giao thông hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Việc phối hợp phải đảm bảo các nguyên tắc: tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 cơ quan do cấp trên quy định; chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, chính xác, hiệu quả, trách nhiệm khi xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động phối hợp; mọi hoạt động phải tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của các bộ, ngành có liên quan trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng  nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp.

Hình thức phối hợp là thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát giao thông; tổ chức họp, giao ban; trao đổi thông tin bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử và các ứng dụng phần mềm liên lạc theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế này.Quy chế cũng quy định cụ thể nội dung và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan và các nội dung tổ chức thực hiện.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh – Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế phối hợp, trong đó tập trung vào các nội dung như 3 đơn vị cần phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên, liên tục, có hiệu quả để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi vào nề nếp; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; đảm bảo các điều kiện để khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống được thường xuyên, liên tục…

Thông qua việc xây dựng, ký kết và ban hành quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh – Sở Giao thông Vận tải tỉnh nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cơ quan, tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thông qua khai thác, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, hướng đến mục tiêu giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tin, ảnh: Văn Cường, Giang Lương


Bài viết mới nhất: