Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên

Ngày 15/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ban Chỉ đạo 138) xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sơ kết mô hình liên kết thôn giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự năm 2022. Dự Ngày hội có các đồng chí Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Nông Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Lục Yên.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã nghe diễn văn ôn lại vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và 77 năm ngày Truyền thống CAND Việt Nam, báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sơ kết mô hình liên kết thôn giáp ranh đảm bảo ANTT. Những năm qua, Ban Chỉ đạo 138 xã Minh Chuẩn đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến lĩnh vực ANTT cho quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cản bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022: Đã tổ chức 04 buổi tuyên truyền với 436 lượt người tham gia; tổ chức cho 665 hộ ký cam kết tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 16 nguồn tin, trong đó có 06 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 02 vụ việc; củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: Mô hình “Dòng họ Hoàng xã Minh Chuẩn chung tay bài trừ tệ nạn xã hội”, mô hình “Trường học tự quản về ANTT”…, đặc biệt mô hình Liên kết thôn giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, kiếm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng; Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”; các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Công an với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân…

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân Ngày hội phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên năm 2022

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Đồng thời, việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng nâng cao nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tựở cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “Sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh tạo hiệu ứng tích cực trong công tác vận động Nhân dân tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; từ đó thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương ngày càng phát triển, tạo môi trường ổn định phục vụ nỗ lực phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tháng 6 năm 2021, mô hình Liên kết thôn giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự tại 3 thôn Khánh Trung, Khánh Ngoài xã Minh Chuẩn và thôn Hạ Già xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai được thành lập. Sau khi mô hình được triển khai, xây dựng và đi vào hoạt động, tình hình an ninh, trật tự của 03 thôn được nâng cao, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng thôn bản, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự. Năm 2021 các thôn đều được Ủy ban nhân dân xã công nhận khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”. Mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức về pháp luật, về ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người dân trong việc phòng ngừa, bảo vệ tài sản, giúp giải quyết ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định và giữ vững, nhân dân đã nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố giác và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền pháp luật tại địa bàn thường xuyên được duy trì, Công an xã Minh Chuẩn và Công an xã Việt Tiến đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật tại 03 thôn với trên 2000 lượt người tham gia học tập dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Thông qua các cuộc họp thôn Công an 02 xã đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến, cung cấp thông tin các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho người dân. Phối hợp, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh. Ban tự quản của 03 thôn đã cung cấp cho lược lượng Công an 02 xã 16 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp Công an xã quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, xác minh làm rõ 04 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và Công tác phòng chống dịch Covid-19, hòa giải ổn định 05 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Vận động nhân dân giao nộp 04 khẩu súng tự chế. Công an 02 xã Minh Chuẩn, Việt Tiến thường xuyên phối hợp cùng Ban tự quản của 03 thôn trong việc nắm tình hình ANTT, phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT và nắm tâm tư, nguyện vọng của các thành viên tham gia mô hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai thực hiện mô hình liên kết thôn giáp ranh đảm bảo ANTT phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhân dịp này, đã có 05 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày hội TD BVANTQ và xây dựng, duy trì hoạt động mô hình liên kết thôn giáp ranh đảm bảo ANTT được Công an tỉnh, UBND huyện, UBND xã Minh Chuẩn (Huyện Lục Yên), UBND xã Việt Tiến khen thưởng.

Thực hiện: Giang Lương

 

 

 

 


Bài viết mới nhất: