Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, không để bị động, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí và dựng nhà cho người nghèo tại huyện Trạm Tấu.

Trước những yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC, công tác CNCH ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định việc đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là tiền đề tạo đà để các mặt công tác khác phát triển. Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là trong công tác PCCC và CNCH; vừa phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng vừa phát huy vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước; đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

“Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các chi bộ tham mưu, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao; các nội dung chỉ đạo luôn được các chi ủy chi bộ họp, thống nhất trước khi đưa ra thảo luận, thống nhất để ban hành. Cùng với đó là chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCCC và CNCH; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; hướng dẫn cơ sở vi phạm, thiếu sót có biện pháp khắc phục; tổ chức tốt công tác tuyên truyền PCCC; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, tổ chức PCCC, CNCH kịp thời và có hiệu quả khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra” – Thượng tá Nguyễn Kim Oanh – Bí thư Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; đưa 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thực hiện tại trụ sở đơn vị và duy trì triển khai tiếp nhận các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu và rèn luyện. Qua nhận xét, đánh giá cuối năm, những đoàn viên thực sự tiêu biểu được giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng.

Cùng các chi đoàn bạn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa; trong năm, đơn vị đã cử gần 60 đoàn viên tham gia hiến máu cứu người, tích cực tham gia các giải thi đấu thể thao, hội thao nghiệp vụ, cuộc thi do các cấp tổ chức…, giúp cho các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Văn Cường


Bài viết mới nhất: