Sở Giáo dục và Đào tạo – Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 26/2016/QCPH-SGDĐT-CAT về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực GD&ĐT, ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái dự hội nghị.
Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp hai ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao cảnh giác, nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhất là môi trường mạng.

Các đơn vị trực thuộc Sở đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cùng cấp triển khai nhiều chương trình, biện pháp phong chống nhằm góp phần hạn chế, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, triển khai phong trào thi đua trong trường học, xây dựng “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng “Trường học hạnh phúc”… 

Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020.
Đại tá Đặng Hồng Đức – Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Hàng năm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên. 

Qua 5 năm đã tổ chức trên 165 buổi tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật với gần 62 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh. 

Thực  hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục đã tổ chức phát động tập trung trên 60 lượt tại các đơn vị trực thuộc ngành GD&ĐT với sự tham gia của trên 54 nghìn lượt giáo viên và học sinh; xây dựng 1.467 lượt nhà tường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Riêng năm 2020, đã xây dựng được 320 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự…

Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện phối hợp giai đoạn 2016-2020
Đồng chí Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện phối hợp giai đoạn 2016-2020

Hàng năm, hai ngành phối hợp tổ chức công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ thi đảm bảo an toàn hội đồng ra đề thi, in sao, vận chuyển đề thi, bảo vệ vận chuyển bài thi. Trong 5 năm qua không có trường hợp lộ, mất đề thi, bài thi và các hành vi tiêu cực trong kỳ thi…

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; thông qua quy chế phối hợp và tổ chức ký kết phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021 – 2025.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở GD&ĐT, giai đoạn 2016 – 2020.

PHÒNG PX03


Bài viết mới nhất: