TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 50 học viên là  công chức, viên chức, người lao động trong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các giáo viên 07 đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy nổ cũng như các nguyên nhân, thiệt hại do cháy nổ gây ra trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng; cán bộ Phòng PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về công tác PCCC; Luật phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136-NĐ/CP  của Chính phủ quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy cũng như vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC & CNCH; phổ biến các nội dung quy định tại các Thông tư về trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác phòng ngừa cháy nổ.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh hướng dẫn các học viên những kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đồng thời, cán bộ Phòng PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã hướng dẫn các học viên những kỹ năng, phương pháp dập tắt đám cháy, cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy xách tay và dụng cụ chữa cháy tại chỗ; các thao tác CNCH và sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt khay xăng, dầu đang cháy; hướng dẫn tổ chức xây dựng phương án PCCC & CNCH; tổ chức, quản lý hoạt động của đội PCCC cơ sở cùng các kỹ năng, phương pháp dập tắt đám cháy, cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy xách tay và dụng cụ chữa cháy tại chỗ; các thao tác cứu hộ, cứu nạn và cứu người, cứu tài sản khi có cháy nổ xảy ra.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC& CNCH hướng dẫn tổ chức xây dựng phương án PCCC & CNCH cho đội PCCC cơ sở.

Qua tập huấn giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm và các kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ, xử lý tốt nếu có tình huống cháy nổ xảy ra.

Thực hiện: Thiên Bình, Giang Lương


Bài viết mới nhất: