Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Công an tỉnh và Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp về việc đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an toàn hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà giai đoạn 2015 – 2020.

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp về việc đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an toàn hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà giai đoạn 2015 - 2020
Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp về việc đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an toàn hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà giai đoạn 2015 – 2020

Trong những năm qua, Công an tỉnh và Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và người lao động thuộc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nắm được và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong quy chế phối hợp. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động của hai đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an toàn hồ chứa công trình nhà máy thủy điện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển vững mạnh của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong 5 năm thực hiện quy chế, Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà lập biên bản 62 vụ vi phạm liên quan đến ANTT, an toàn hồ chứa.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy tại Công ty luôn được hai đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ liên quan đến an ninh trật tự tại đơn vị và nơi cư trú. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC tại chỗ, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm… Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

PHÒNG PX03 


Bài viết mới nhất: