Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 2
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Công an xã

Mức độ 2
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Cấp phù hiệu xe hoạt động trong khu kinh tế đặc biệt (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2