Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Mức độ 2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh

Mức độ 2
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh

Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 2
Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 2