Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 3
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 3
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 3