Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 2
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 4
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện).

Công an cấp huyện

Mức độ 4
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Phòng An ninh đối ngoại- Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 3
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước

Phòng An ninh đối ngoại- Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 3
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 2
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 3
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp tỉnh)

Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển.

Mức độ 2