Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 3
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 2
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Tại đơn vị Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Báo mất hộ chiếu phổ thông

Đơn vị Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển.

Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Mức độ 2
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

Đơn vị Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tại đơn vị Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh)

Tại đơn vị quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

Tại đơn vị quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2