Bộ Công an tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng Công an nhân dân”

Ngày 07/6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Hội thảo được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Yên Bái có đồng chí Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất nước khi đó mới còn non trẻ và gặp phải muôn vàn khó khăn thử thách, giặc đói, giặc dốt, thù trong, giặc ngoài. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm để bảo vệ giang sơn bờ cõi, chủ quyền quốc gia, dân tộc, mang lại sự no ấm và niềm hạnh phúc cho Nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng thi đua và công tác thi đua – khen thưởng, đồng thời cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua hướng vào giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách, các nhiệm vụ cam go, phức tạp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Hội thảo chính là dịp để lực lượng CAND nhận thức đầy đủ hơn nữa về giá trị to lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, từ đó vận dụng hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã làm rõ những vấn đề lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Tiêu biểu như GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã chỉ ra những giá trị nổi bật của văn kiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong đó nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương huy động, lôi cuốn, thu hút toàn dân, toàn quốc tham gia vào thi đua, gây dựng phong trào xã hội thi đua. Đó là bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi của dân, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, làm việc gì cũng cần phải thi đua với nhau, làm cho tốt, làm cho nhiều.

TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhận định: Mục đích của thi đua rất cao cả bởi thi đua đem lại “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”, nhưng không phải cao xa, khó hiểu, khó làm mà trong công việc hằng ngày đều có thi đua. “Công việc hằng ngày” ở đây chính là những việc làm của mỗi người do xã hội phân công; là quá trình tham gia sản xuất, công tác của mỗi người nhằm đóng góp sức lực cho sự phát triển của xã hội.

Nhiều tham luận cũng đã nêu bật kết quả đạt được trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại đơn vị, địa phương mình.

Điển hình như Cục An ninh đối ngoại, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại đã tích cực hưởng ứng và chủ động tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước với những cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào đã tập hợp và cuốn hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, tạo được chuyển biến to lớn trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong công tác nghiệp vụ cơ bản…

Một số tham luận đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quán triệt và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân đối với công tác thi đua, khen thưởng trong CAND như tham luận của Công an tỉnh Lâm Đồng “Nêu gương là một biện pháp hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước”; tham luận của Học viện An ninh nhân dân “Cần, kiệm, liêm, chính – Nền tảng của thi đua ái quốc trong CAND”….

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó,các đại biểu, nhà khoa học cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về một số chủ trương, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng nói chung và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong CAND nói riêng…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND đã quan tâm, có các bài viết, tham luận sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, bám sát nội dung Hội thảo. Qua Hội thảo sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của phong trào thi đua; đồng thời tiếp tục khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay và trong những thời gian tiếp theo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Để phát huy kết quả Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu tối đa các kiến nghị, đề xuất trong các bài viết tham luận gửi về Hội thảo, đặc biệt là các ý kiến tham luận tại Hội thảo để xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong CAND thời gian tới…

Phòng PX03 tổng hợp


Bài viết mới nhất: