Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư và đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 20/3/2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái, có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các Phòng, Công an, huyện, thị xã và thành phố.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Quyết định số 90 và Nghị quyết số 16. Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Phát huy vai trò, vị trí công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức…Đồng thời, xác định rõ nguyên tắc, vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau 01 năm thực hiện triển khai Nghị quyết số 12 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND đã nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH, đối ngoại của đất nước. Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được triển khai hiệu quả; các đề án thành phần và đề án của Công an địa phương được đẩy mạnh triển khai thực hiện…

Hội nghị đã được nghe đại diện một số bộ, ngành trung ương; tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy Công an các địa phương phát biểu tham luận; đánh giá những mặt đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, tiếp tục tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc; xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, chức trách, nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong CAND. Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 đến các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đảng ủy CAND và tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng CAND, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác; quan tâm sâu sắc đến lực lượng Công an xã; thực hiện cơ cấu bí thư chi bộ Công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn. Quan tâm, hỗ trợ ngân sách, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố…

PX03 tổng hợp


Bài viết mới nhất: