Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Kỷ niệm 75 năm lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND

Sáng 9/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND (25/1/1948 – 25/1/2023).  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu tại chương trình kỷ niệm. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị thuộc lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội…

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí phó giám đốc Công an tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND.

Trình bày diễn văn tại chương trình kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, ngay từ những ngày đầu được thành lập, vượt lên mọi khó khăn, trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, các đơn vị làm công tác hậu cần – kỹ thuật đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết; chủ động sáng tạo, linh hoạt các biện pháp, nêu cao tinh thần tự cường, tự chủ, tự túc với phương châm hậu cần tại chỗ, sản xuất và tự tìm nguồn bảo đảm yêu cầu sinh hoạt, công tác, chiến đấu của CBCS.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước, tổ chức lực lượng làm công tác hậu cần – kỹ thuật CAND đã từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ được bổ sung, tăng cường; chủ động nghiên cứu, tiếp thu khoa học công nghệ, sáng tạo, linh hoạt thực hiện nhiều biện pháp để có vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; góp phần cùng toàn quốc, toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần – kỹ thuật; triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án để củng cố, tăng cường tiềm lực hậu cần – kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đã tập trung tham mưu chỉ đạo công tác hậu cần – kỹ thuật thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hậu cần – kỹ thuật; đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

Tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung ưu tiên xây dựng trụ sở làm việc Công an các đơn vị, địa phương; chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đầu tư xây dựng hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác của CBCS. Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí ổn định trụ sở làm việc của Công an các đơn vị, địa phương. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đầu tư xây dựng trụ sở Công an các cấp nhất là Công an cấp cơ sở.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho CBCS và thân nhân từng bước được cải thiện. Lực lượng y tế Công an đã tích cực tham gia phòng, chống và điều trị hiệu quả các loại dịch bệnh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND qua các thời kỳ, đến nay, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND được kiện toàn gồm 9 đơn vị cấp Cục và 4 bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác hậu cần – kỹ thuật trong toàn lực lượng.

Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích xuất sắc lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND trong phục vụ chiến đấu, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 70 tập thể, cá nhân.

Tại chương trình kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hậu cần – kỹ thuật.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND là một bộ phận cấu thành quan trọng của CAND Việt Nam. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCS lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND trong 75 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác hậu cần – kỹ thuật của Bộ Công an. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác hậu cần – kỹ thuật CAND; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần – kỹ thuật CAND; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, định mức, quy trình đảm bảo vật chất hậu cần, trang bị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Quản lý các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần – kỹ thuật chặt chẽ, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp; bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chuyên môn; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp Công an, từng đơn vị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại chương trình kỷ niệm.

Bên cạnh đó, chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Xây dựng, hoàn thiện chiến lược đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, theo hướng tập trung chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, công khai, minh bạch, tránh dàn trải, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Song song với đó, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy tinh thần sáng tạo; thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; từng bước đảm bảo vũ khí, trang bị cho lực lượng CAND, hướng tới xuất khẩu.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trình bày diễn văn kỷ niệm.

Tiếp tục xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực hậu cần – kỹ thuật chất lượng cao, nhất là các chuyên gia, nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn, trí tuệ, khả năng đi trước, đón đầu. Có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống CBCS; tập trung xây dựng một số bệnh viện hiện đại, hoàn thiện mạng lưới và nâng cao chất lượng công tác y tế CAND, bảo đảm chăm sóc sức khỏe CBCS trong toàn lực lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự chương trình kỷ niệm.

Cùng với lực lượng HC-KT Công an cả nước, lực lượng HC-KT Công an tỉnh Yên Bái đã có những bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng. Trong đó, đã tham mưu, triển khai kịp thời, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh về tài chính từ cơ sở, đảm bảo kinh phí phục vụ chiến đấu trong mọi tình huống. 

Quang cảnh Lễ kỷ niệm tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong 75 năm qua đều có sự tham gia, đóng góp không nhỏ của lực lượng HC-KT. Với những thành tích đạt được, lực lượng Hậu Cần, Công an tỉnh Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh… tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tập thể, cá nhân lực lượng Hậu Cần, Công an tỉnh Yên Bái được Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS lực lượng CAND; Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với lực lượng CAND; ghi nhận và cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCS lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp thu nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại chương trình kỷ niệm; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bài viết mới nhất: