Từ ngày 15/5/2022, Công an tỉnh Yên Bái thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 17 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.

 

Theo đó, có 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại một số lợi ích như: người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp/nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết; do đó sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm…

Bên cạnh đó, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan Công an, làm tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Công an tỉnh Yên Bái cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/5/2022.

Các thủ tục hành chính bao gồm:

Danh mục thủ tục mức độ 4

1. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

2. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

3. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

4. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

6. Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

7. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

8. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

9. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;

10. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở;

Danh mục thủ tục mức độ 3

1. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

2. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

3. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

4. Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

5. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

6. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

7. Nghiệm thu về PCCC;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn


Bài viết mới nhất: