Tổng kết 10 năm Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên

Công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Giàng A Tông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố.

Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy trong 10 (từ năm 2013 đến nay), Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp. Chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời nắm bắt các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…Bên cạnh đó, các ngành thành viên luôn luôn quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, lồng gắn thực hiện có hiệu quả với các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã lựa chọn 768 lượt địa bàn đưa vào diện vận động tập trung. Có những thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 1.080 mô hình phòng chống tội phạm, trong đó có 12 mô hình được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc gồm: Mô hình “Trường học tự quản về an ninh, trật tự” và mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự, phát triển du lịch cộng đồng”. Năm 2011, Bộ Công an xác định tỉnh Yên Bái có 23 địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, đến nay 100% số địa bàn này cũng đã được chuyển hóa thành công…

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động duy trì, xây dựng, củng cố, phát hiện và nhân rộng các mô hình phỏng chống tội phạm thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ Dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và thành viên của Mặt trận Tổ quốc đế làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị đã có 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc được Công ân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng…

Tin, ảnh: Đỗ Huy, Giang Lương


Bài viết mới nhất: