Truy tìm người, tung tích nạn nhân

STT Truy tìm đối với Ảnh đối tượng truy tìm Đơn vị ra Quyết định truy tìm Thông tin liên hệ
1 Truy tìm người bị nghi thực hiện tội phạm (Lý Thu Thảo) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
2 Truy tìm người bị hại (Lương Thanh Duy) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
3 Truy tìm người bị tố giác (Hoàng Trọng Hiếu) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
4 Truy tìm người bị hại Hoàng Quang Tiến Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
5 Truy tìm người bị hại (Hà Tiến Cường) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
6 Truy tìm người bị hại (Nông Quốc Hoàn) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
7 Truy tìm người bị hại (Đặng Văn Lập) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
8 Truy tìm người bị nghi thực hiện tội phạm (Đặng Văn Đệ) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
9 Truy tìm người bị nghi thực hiện tội phạm (Nguyễn Thiết) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117
10 Truy tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự (Nguyễn Văn Dương) Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 02163.885.117