Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; xác định chỉ số cải cách hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an tỉnh Yên Bái năm 2023

          Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trong CAND. Sáng ngày 08/9/2023, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; xác định chỉ số cải cách hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an tỉnh Yên Bái năm 2023.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được học tập, nghiên cứu và trao đổi các chuyên đề liên quan đến công tác cải cách hành chính; xác định chỉ số cải cách hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an nhân dân, như: Chuyên đề tổng quan về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an nhân dân; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh Yên Bái; thảo luận, giải đáp các câu hỏi về nội dung có liên quan. Chuyên đề công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Chuyên đề hướng dẫn thực hiện công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an nhân dân.

Qua tập huấn đã giúp cho các học viên cập nhật, trang bị những kiến thức cơ bản nhất và mới nhất về công tác cải cách hành chính; xác định chỉ số cải cách hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an và các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính. Qua đó, giúp CBCS nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quản lý trong thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trong CAND./.

PX03 tổng hợp


Bài viết mới nhất: