Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái thông báo địa chỉ trụ sở làm việc mới

Kể từ ngày 23/10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chuyển đến trụ sở làm việc mới.

Địa chỉ: số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Tầng 1, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thuộc Tỉnh đoàn Yên Bái).

Số điện thoại liên hệ: 0216 3871 871.

Cổng Thông tin điện Công an tỉnh trân trọng thông báo để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quan tâm được biết./.


Bài viết mới nhất: