Ngày 4/7, Chi hội Luật gia Công an tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự đại hội có đồng chí Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh, đại diện các Chi hội Luật… Continue reading Đại hội Chi hội Luật gia Công an Yên Bái, nhiệm kỳ 2024 – 2029


Tại Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Nghị quyết quy định… Continue reading Yên Bái ban hành Quy định mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh


          Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực… Continue reading 06 nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 (Luật số 30/2023/QH15) được Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/11/2023. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, gồm 05 Chương, 33 Điều. Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái trân… Continue reading LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ


Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm: 07 chương và 46 điều, trong đó có 10 điểm mới nổi bật như sau: Cổng Thông tin điện tử… Continue reading 10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 4/4/2024 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024.
Xem thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 4/4/2024 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024.


Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa  XV năm 2024 07 dự án Luật, gồm: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; (3) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa… Continue reading Tài liệu tuyên truyền về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV


Ngày 15/01/2024, Bộ Công an ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối… Continue reading Một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2024/TT-BCA


Sáng 25/12/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 7 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, trong đó có 02 luật do Bộ Công… Continue reading Công bố Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Ngày 25/12/2023, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho học sinh Trường  trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.… Continue reading Hơn 900 học sinh vùng cao Yên Bái được phổ biến pháp luật về ma túy