72 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024

Sáng 26/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy được vai trò phát huy được vai trò nòng cốt trong tham mưu, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các cấp Hội. Việc triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cụ thể hóa nội dung của quy chế phối hợp thành các tiêu chí, biện pháp cụ thể, lồng ghép vào các hoạt động để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Nhiều mô hình đểu hình được phổ biến, nhân rộng, góp phần quan trong vào phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các tổ chức Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn với nhiều hình thức triển khai đa dạng, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, đơn vị, từng khu dân cư trên địa bàn.

Từ năm 2019 – 2024, lực lượng Công an và Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 6.063 buổi tuyên truyền cho 308.817 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; tổ chức 800 buổi trợ giúp pháp lý cho 28.390 lượt hội viên, nông dân; hòa giải 668 vụ việc;  tiếp nhận và cấp phát miễn phí 590 cuốn “Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân”, 12.920 tờ gấp tuyên truyền về pháp luật cho hội viên, nông dân, 183 tấm pano quảng cáo Đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa được 1.396 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng; phối hợp lập 490 hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh; quản lý 625 lượt đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Lực lượng Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức 5.960 buổi tuyên truyền tới 432.829 lượt hội viên phụ nữ tham gia; tổ chức 102 buổi nói chuyện, tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho gần 6.000 lượt người tham gia. Hội Phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì hoạt động 877 tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng với 13.460 thành viên; thành lập 52 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; duy trì hoạt động có hiệu quả 343 Tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở với 2.710 thành viên, các Tổ truyền thông đã tổ chức 476 buổi truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các tập tục có hại cho phụ nữ, trẻ em và người dân, tham gia tích cực vào tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các hộ gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ, tạm hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, tù tha tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các đối tượng tù tha, các đối tượng đi cơ sở chữa bệnh tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Lực lượng Công an và Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp tổ chức 1.284 buổi tuyên truyền tới 89.343 lượt cán bộ, hội viên tham gia…Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tham gia giúp đỡ, giáo dục 244 lượt đối tượng sau cai nghiện; giáo dục, cảm hóa được 276 đối tượng vi phạm pháp luật, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp ủy, chính quyền chú trọng, quan tâm chỉ đạo xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội hóa cao, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được tính sáng tạo từ cơ sở, gắn kết với nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội của địa phương.

Tính đến tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có 1.134 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do lực lượng Công an tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cấp Hội duy trì hoạt động. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, phong tục, tập quán; nhiều mô hình được xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp, đóng góp của nhân dân, được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia và đem lại những hiệu quả thiết thực, phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững tình hình ANTT ở cơ sở.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen và Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong giai đoạn 2019 – 2024, công tác biểu dương khen thưởng được lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen trong các dịp sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm. Qua đó đã động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp giúp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại Hội nghị, đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Theo đó, UBND tỉnh tặng Bằng khen của cho 09 tập thể, 15 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phòng CTĐ và CTCT


Bài viết mới nhất: