Tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng năm 2023

Ngày 12/10/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia hội nghị tập huấn có 60 đại biểu là cán bộ chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố, tuyên truyền các nộ dung liên quan đến phòng, chống khủng bố, tội phạm cướp tài sản trong hoạt động ngân hàng, đánh giá nguy cơ khủng bố tác động vào địa bàn tỉnh Yên Bái; khái quát một số vụ khủng bố trên thế giới và trong nước nhằm vào ngành ngân hàng; những nguy cơ khủng bố nhằm vào ngành ngân hàng; một số dấu hiện nhận biết hoạt động tài trợ khủng bố; đánh giá về tài trợ khủng bố và trách nhiệm của ngân hàng trong phòng chống khủng bố; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố.

Lãnh đạo phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh phổ biến pháp luật, tuyên truyền về phòng, chống khủng bố, tội phạm cướp tài sản trong hoạt động ngân hàng.

Qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh về phương án phòng, chống khủng bố, cướp tài sản ngân hàng, xử lý tình huống khẩn cấp. Chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn ngừa các hành động khủng bố, tài trợ khủng bố, tội phạm cướp Ngân hàng; phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại tổn thất do khủng bố, tài trợ khủng bố, cướp Ngân hàng gây ra. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trên địa bàn để xử lý, ứng phó khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

Tin, ảnh: Giang Lương, Thiên Bình


Bài viết mới nhất: