Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Dịch vụ công
Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Dịch vụ công
Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Dịch vụ công
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ

Công an cấp huyện.

DVC trực tuyến một phần
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ

Công an cấp huyện.

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công a cấp xã

Dịch vụ công