Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công a cấp xã

Dịch vụ công
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công an cấp xã.

Dịch vụ công
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

Dịch vụ công
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực (Cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Dịch vụ công
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Dịch vụ công
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (Cấp xã)

Công an xã, phường, thị trấn.

Dịch vụ công
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (Cấp huyện)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thị xã, thành phố.

Dịch vụ công