Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký xe từ điểm đăng ký khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện).

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

DVC trực tuyến một phần
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Đăng ký xe tạm thời (cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình