Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần