Những giá trị lớn lao từ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Tọa đàm Khoa học “Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao – Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND”.

Trung tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, các hội, liên hiệp các hội…

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm giới thiệu về hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, nhà trường trong CAND. Buổi tọa đàm được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố Trung ương và điểm cầu Công an cấp huyện.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái có đồng chí Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu giới thiệu nội dung hai cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho biết, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cuốn sách gồm ba phần “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững” và “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu thuộc Bộ Công an phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn những bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần “Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, “Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao”.

Tại tọa đàm, với sự tâm huyết và trách nhiệm cao, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ ý nghĩa, nội dung hai cuốn sách và thống nhất cao hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại đã hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa và đối ngoại; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề để các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đồng tình với những ý kiến thảo luận của các đại biểu, nhà khoa học, đồng thời khẳng định: Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại đã hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng thông tin, quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, lực lượng CAND trong thời gian qua đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng và phát triển văn hóa CAND liêm chính, mẫu mực, vì nhân dân phục vụ, hạt nhân là xây dựng và thực hành văn hóa CAND với những giá trị quý báu.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác Công an với các nước và các tổ chức quốc tế, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh, trật tự ở khu vực và trên thế giới; chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mang tính quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, lực lượng Công an phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, từng cán bộ, chiến sĩ CAND trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa và đối ngoại, ngoại giao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, nhất là trong các tôn giáo, trong đồng bào các dân tộc thiểu số; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả biện pháp ngoại giao trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, bộ ngành liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Theo Báo CAND


Bài viết mới nhất: