Thành phố Yên Bái xây dựng 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”; “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”, thành phố Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 100% công an phường trên địa bàn thành phố đạt Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Theo đó, giai đoạn 2024 – 2025, thành phố xây dựng Công an phường Hợp Minh, Công an phường Đồng Tâm, Công an phường Hồng Hà và Công an phường Nam Cường (sau sáp nhập) đạt công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Giai đoạn 2026 – 2028 xây dựng Công an phường Yên Ninh, Công an phường Nguyễn Thái Học và Công an phường Yên Thịnh.
Triển khai Nghị quyết, kế hoạch xây dựng Công an phường Hợp Minh kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2024.
Giai đoạn 2029-2030, thành phố tập trung chỉ đạo duy trì các tiêu chí đối với Công an các phường đã được công nhận kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, đồng thời chỉ đạo xây dựng Công an các phường điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính từ xã lên phường hoặc theo tiêu chí mới.
Để hoàn thành mục tiêu, thành phố sẽ thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường, xây dựng lực lượng công an phường thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn của lực lượng công an phường; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn các phường.
Cùng với đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; thường xuyên phát động, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lớn mạnh, lan toả và xây dựng đô thị thông minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính…
Tin, ảnh: Thu Trang, Đỗ Huy.

Bài viết mới nhất: