Yên Bái: Tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng 19/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu UBND huyện, thị xã, thành phố.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Việt Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Dự Hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và xã hội, Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt các nghị quyết và quyết định của UBND tỉnh về quy định số lượng Tổ bảo vệ ANTT; số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về việc kiện toàn, tuyển chọn công dân tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh về tuyển chọn công dân tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua 2 Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh triển khai các nghị quyết, quyết định của tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau: Mỗi thôn (bản), tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên, gồm: Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.

Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, như: Mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Trong đó: Tổ trưởng được hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng; Tổ phó được hỗ trợ 1.300.000 đồng/người/tháng; Tổ viên được hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/tháng.)

Nghị quyết cũng quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ; Mức hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Mức hỗ trợ trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; Mức hỗ trợ đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa; Mức trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí đối với người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị chết khi làm nhiệm vụ (kể cả trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết); Hỗ trợ sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở là lực lượng trực tiếp gần dân, tham gia quản lý về trật tự xã hội, nắm và giải quyết tình hình ANTT nhanh nhất tại cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây chính là lực lượng nắm vững địa bàn, phong tục tập quán của người dân, lực lượng này luôn kề vai, sát cánh cùng lực lượng Công an chính quy bám sát địa bàn, gần sát người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không ngừng củng cố và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh được đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hành động trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, tạo những điều kiện tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức ra mắt lực lượng trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 01/7/2024.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng tham mưu với UBND cấp huyện, cấp xã triển khai các công việc theo nhiệm vụ được giao nhất là kiện toàn, tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và Thông tư số 14 của Bộ Công an.

Khẩn trương hoàn thiện việc thống kê nhu cầu, báo cáo, đề xuất liên quan đến việc trang bị trang phục, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận và các điều kiện khác theo chỉ đạo của Bộ Công an, trước mắt bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham dự tại các Lễ ra mắt điểm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tổ chức hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành công tác kiện toàn, tuyển chọn mới thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, bản, tổ dân phố theo quy định, bảo đảm mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đủ 03 thành viên. Quá trình tuyển chọn, ưu tiên những trường hợp công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư…

UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét tuyển để tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và niêm yết công khai kết quả xét tuyển, Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tuyển, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định hoàn thành trước 30/6/2024 để đảm bảo các Tổ đi vào hoạt động đúng ngày 01/7/2024 theo Luật định.

Đối với Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tổ chức đồng loạt vào ngày 01/7/2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Giao UBND thành phố Yên Bái khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các điều kiện, nội dung, chuẩn bị cho Lễ ra mắt cấp tỉnh. Đối với cấp huyện phải rà soát kỹ lưỡng các công việc chuẩn bị và tổ chức Lễ ra mắt đảm bảo trang trọng, ý nghĩa theo yêu cầu của Bộ Công an.

Tiến Lập.


Bài viết mới nhất: